Zowel kinderen met als zonder beperking, speelden samen.
Zowel kinderen met als zonder beperking, speelden samen. (Foto: Nico Luitwieler)

Dit 'samen spelen' zou vaker georgan iseerd moet worden.

Oud-Beijerland - Ook dit jaar heeft het wijkcomite F. Bolstraat e.o. in Oud-Beijerland een Buitenspeeldag georganiseerd voor kinderen in de wijk. Vanwege het slechte weer, was het tot het laatst spannend of de spelletjes wel door konden gaan. Maar gelukkig zorgde Sportplaza ervoor dat de gymzaal van de Lindehoeve gebruikt kon worden.

Er werden allerlei spelletjes gedaan, geknutseld en door beschikbaarstelling van ruimte in de bibliotheek, ook voorgelezen.

Het bijzondere was dat deze keer, naast 50 kinderen uit de wijk, ook een tiental kinderen van kinderdagcentrum Mozaiek deelnam aan de activiteiten. Voor beide groepen kinderen was het het heel gewoon met of naast elkaar te spelen.

Meer berichten