Wethouder Harry van Waveren (links) kreeg van Hanneke van der Giessen en Jacques van Kerchove een flink pakket handtekeningen in de raad aangeboden. (foto: Hank de Koning)
Wethouder Harry van Waveren (links) kreeg van Hanneke van der Giessen en Jacques van Kerchove een flink pakket handtekeningen in de raad aangeboden. (foto: Hank de Koning)

2200 Handtekeningen, wethouder wil overleg

Hanneke van der Giessen (Westmaas) en Jacques van Kerchove (voorzitter Vereninging Dorp Mijnsheerenland) hebben dinsdag 9 juli in de gemeenteraadsvergadering een pakket van ruim 2200 handtekeningen aangeboden van mensen die tegen de voorgenomen kap van 355 bomen langs de N489 zijn. En met resultaat wellicht, want wethouder Harry van Waveren wil nog eens overleggen.

Hoeksche Waard - Volgens de gemeente zijn de bomen aan het eind van hun levensduur. Vereniging Dorp Mijnsheerenland is het daar niet mee eens, en dat geldt ook voor Hanneke van der Giesen. Een second opinion van een bomenexpert toont volgens hen het tegendeel aan. Van Kerchove deed een oproep een deel van de kap te herzien. 'In de Nationale Omgevingsvisie van juni 2019 wordt gepleit voor 'meer groen'. In het Provinciehuis gaan stemmen op om dit, op verouderde beleidsuitgangspunten berustende plan, nog eens tegen het licht van 2019 te houden. Wij pleiten voor een nieuw onderzoek.' Er was ook een pleidooi voor een maximum snelheid van 60 kilometer per uur, in plaats van 80 kilometer. Op die manier kan het landbouwverkeer over de N-weg, in plaats van de parallelweg. Wethouder Van Waveren heeft toegezegd om opnieuw te gaan overleggen met de provincie.

Meer berichten