In het gemeentehuis van de Hoeksche Waard in Maasdam zijn deze week de plannen ontvouwd voor de periode 20-20-2023. (archieffoto)
In het gemeentehuis van de Hoeksche Waard in Maasdam zijn deze week de plannen ontvouwd voor de periode 20-20-2023. (archieffoto) (Foto: )

Sluitende begroting maar er zijn ook uitdagingen

Maasdam - Een toch wel historisch moment, woensdagochtend 16 oktober in het vroegere gemeentehuis van Binnenmaas. Daar presenteerde het voltallige college van B&W de eerste begroting en toekomstplannen van de gemeente Hoeksche Waard. Een verhaal waarbij veel vertrouwen in de toekomst weerklonk, maar er zijn ook zaken waarbij men in de Hoeksche Waard de handen uit de mouwen zal moeten steken.

Hoeksche Waard - Eén van die toch wel zwaarwegende dingen is de toekomstige woningbouw, iets waar wethouder Piet van Leenen dan ook wat langer bij stil stond. 'Wij hebben ook voor onze gemeente wel degelijk uitdagingen, ook al kunnen we voor de periode tot 2022 nu een begroting voorleggen die dan sluitend zal zijn. Het zal voor ons enerzijds een uitdaging worden om het groeiende aantal 75 plussers van woonruimte te voorzien, maar ook om te zorgen dat jongeren en jonge gezinnen hier kunnen blijven wonen. Wij hopen dit in goede en nauwe samenwerking met HW Wonen en ook projectontwikkelaars op te kunnen pakken. Uiteraard zal het dan ook een uitdaging zijn om voor betaalbare huizen
te zorgen. Rond 2030 zullen we alleen al voor 75 plussers circa 6000 woningen nodig hebben in onze gemeente.'

Leefbaar

Andere speerpunten zijn voor de jonge gemeente ondermeer het leefbaar houden van dorpen. 'En wat mensen
dan naast een school meteen naar voren brengen is de aanwezigheid van winkels in de naaste omgeving', aldus
wethouder Paul Boogaard.

De gemeente Hoeksche Waard wil daarom in goed overleg met de winkeliers een zo positief mogelijk klimaat scheppen voor winkels in de verschillende dorpskernen. Iets waar men zich ook sterk voor wil maken is de 'inclusieve samenleving': Iedereen, ongeacht achtergronden, afkomst, leeftijd en religie moet mee kunnen blijven doen in de huidige maatschappij.

Energie neutraal in 2040

De gemeente Hoeksche Waard blijft er verder naar streven om in 2040 energie neutraal te zijn. Men gaat op dit punt ook een adviserende rol spelen naar huishoudens toe, middels het 'energieloket' en er is het duurzaamheidsfonds.
Verder wil men bedrijven in de regio stimuleren die zich richten op de 'circulaire maakindustrie'. Wethouder Huibert Steen omschreef het als een 'energierevolutie', waar ook de Hoeksche Waard mee te maken heeft. Voor wat betreft de veiligheid wil de gemeente inzetten op extra BOA's, omdat inmiddels toch wel duidelijk is dat de Hoeksche Waard een groot gebied is, al werd ook aangetekend dat de Hoeksche Waard ook anno 2019 nog steeds een veilig gebied is. Men wil voorts de vinger aan de pols houden waar het gaat om 'ondermijnende activiteiten', zoals de drugsproductie, die o.a. bijna naast de deur in Brabant en de omgeving Rotterdam een groot probleem is. Als men daar in gaat zetten op meer onderzoek en vervolging zouden sommige criminelen mogelijk kunnen overwegen om uit te wijken naar nabijgelegen regio's.

Ook op het gebied van toerisme wil de Hoeksche Waard zich meer op de kaart gaan zetten, maar dan moet wel eerst onderzocht worden waar nu echt behoefte aan is en wat de sterke punten van de regio zijn. Voor wat de financiën betreft was er m.b.t. de gemeentelijke heffingen goed nieuws voor de burgers: die gaan niet omhoog. Enige tegenvaller, de afvalstoffen heffingen, die per huishouden vermoedelijk iets meer dan 30 euro extra gaat kosten, 'te danken' aan een belasting die is ingevoerd door de landelijke overheid voor het restafval.

Op 29 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende vergadering. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken. De besluitvorming over de begroting is op 12 november. Meer info over de begroting op de site: www.gemeentehw.nl.

(tekst: Arie Pieters) 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden