De Vlashoek Westmaas zorgt in de winter voor de dieren

Westmaas - De Vlashoek is winterklaar. Nu de donkere en koude maanden zijn aangebroken, staan de kinderen van obs De Vlashoek in Westmaas klaar om alle dieren en diertjes die rondom de school leven de winter door te helpen. Bijen en torretjes, vlinders en zwaluwen, mussen, egels en vlinders wordt een dak boven het hoofd en voldoende voedsel geboden.

Dankzij een genereuze donatie zijn insectenhotels, vlinderkast en egelhuisjes geplaatst, een mussenkast en zwaluwennestjes op veilige hoogte tegen de schoolmuur opgehangen. Langs het schoolplein zijn de vlinderstruiken inmiddels volgroeid en boden in de zomer voldoende voedsel, nu wordt ook een goede overwinteringsplaats geboden. Om de kinderen groene vingers mee te kunnen geven, zijn ook kweektafels en plantenbakken aangeschaft. Hierin kunnen allerlei gewassen worden opgekweekt, van aardbeien tot boontjes, van sla tot tomaten.

Maar met de winter voor de deur is eerst begonnen met het poten van vele bloembollen. Dit alles is mogelijk gemaakt door een donatie van de RABO-bank. Deze coöperatieve bank bestaat uit leden en een ledenraad. Deze ledenraad ondersteunt graag maatschappelijk relevante initiatieven en daarom heeft raadslid mevrouw Quartel van de Mariënhoeve, samen met mevrouw Eijeriks-Schep van de RABO-bank in Heinenoord, een cheque overhandigd aan de school.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden