Boeiend agrarisch debat bij De Maatschappij

De Hoeksche Waard, een agrarisch gebied bij uitstek, kent zeker ondernemers met een vooruitstrevende bedrijfsvoering en toekomstvisie. Dat bleek tijdens een debat bij De Maatschappij-departement Hoeksche Waard op 28 november.

Voorzitter Jack de Leeuw toonde zich zeer content over de opkomst zowel van leden als belangstellenden voor deze bijeenkomst met als titel 'Modern ondernemerschap in de agrarische sector'. Dit keer is gekozen voor een debatvorm met meerdere sprekers, die elk een eigen visie hebben op actuele onderwerpen zoals de stikstof, energietransitie, biologische landbouw en nog een lastige, de veranderende consument. Deelnemers aan het debat waren Henk Scheele, agrariër en producent van Hoeksche Chips, Cees Visser investeerder in de agro- en foodsector en Paul Bogaard, wethouder economische zaken en pleitbezorger van een Foodlab. Daarnaast sloot Dik Kruijthoff, vennoot van Novifarm zich aan bij de discussie met een opzienbarende visie op het volgens hem failliete financieringssysteem voor boeren.

De deelnemers aan het debat wisten tot de laatste minuut te boeien met hun vakkennis. Als investeerder houdt Cees Visser zich bezig met zeer geavanceerde productiemethoden zoals 'multilayer farming', waarbij speciale lichtreceptuur wordt gebruikt in een volledig gesloten teelt. Denk daarbij aan het kweken van speciale groenten geschikt voor bijvoorbeeld nierpatiënten. Visser: "Het is een constante zoektocht naar nieuwe vormen in deze sector. Water is wereldwijd een probleem, er worden nu planten veredeld die minder vocht nodig hebben."

Is een Foodlab, een wetenschappelijk kenniscentrum op agrarisch gebied, het antwoord om de Hoeksche Waard nog beter op de agrarische kaart te zetten? Paul Bogaard denkt van wel en ziet dit tevens als gebiedsmarketing. Uitdagingen vergen financiering, maar de liquiditeit van de Nederlandse boer is volgens Dik Kruijthoff niet altijd rooskleurig. Grond 'slijt' niet, maar erop afschrijven mag niet. Kruijthoff pleit voor andere grondfinanciering en aflossing. Pensioenfondsen en grondgebonden agrariërs zouden enorm geholpen zijn als de wettelijke financiële eisen in de pensioenwet worden aangepast zodat ook financiering op landbouwgrond beschouwd gaat worden als risicomijdend.

Tot slot werd de deelnemers gevraagd kort aan te geven waar de grote kansen liggen voor de agrarische sector. Henk Scheele zoekt het in de energietransitie met energie als 'vierde gewas', Paul Bogaard hoopt op een verkleining van de afstand tussen boer en consument. Cees Visser denkt vooral aan dataverzameling ten behoeve van het succes van de vele innovaties die nu op de markt komen en Dik Kruijthoff vindt het klimaat een uitdaging. Hij denkt aan nieuwe drainagevormen om gewassen continue van water te voorzien. Een boeiend debat dat smaakt naar meer.

De volgende bijeenkomst van De Maatschappij vindt plaats op 24 januari 2020.

Meer berichten