Persbericht Senioren Orkest Hoeksche Waard

Oud-Beijerland - Senioren orkest Hoeksche Waard eert 10 jubilarissen tijdens familie- en vrienden concert.

Zaterdag 11 januari hield het Senioren Orkest Hoeksche Waard haar traditionele familie- en vrienden concert in De Bazuin. De opkomst was overweldigend, wat niet zo verwonderlijk is, want de leden van het orkest, alsmede hun familieleden, vormen een hechte vriendenclub.

Nadat iedereen elkaar een gelukkig Nieuwjaar gewenst had, verwelkomde de voorzitter Gerard van Rijk alle aanwezigen en overhandigde hierna de microfoon aan de "spreekstalmeester" Barth Bakker die de nummers met een korte introductie aankondigde. Het orkest stond onder leiding van de vaste dirigent Karel van Dee.

Tijdens het concert was er een onderbreking om tien (!) jubilarissen te huldigen, waarvan drie leden zelfs voor hun 30 jarige jubileum, een unicum voor een vereniging.
De jubilarissen zijn Anneke v.d. Steen 30 jr. - Dikky Norbruis 30 jr. - Aad de Knegt 30 jr. - Cor Langerak 25 jr. - Lijda Stuurstraat 20 jr. - Nico Stuurstraat 20 jr. - Elly Groenendijk 15 jr. - Han Schepers 15 jr. - Nora Letterman 10 jr. - Ronald Halfax 10 jr. 
De voorzitter had voor iedere jubilaris een persoonlijke speech en overhandigde de jubilarissen een oorkonde en een speciale jubileum nieuwsbrief. Hierna werden de bijbehorende speldjes opgeprikt en ontvingen ze een mooie bos bloemen.

Hierna werd het concert vervolgd. Nadat de laatste tonen geklonken hadden nam de voorzitter nog het woord om met name die mensen te bedanken die dit familie- en vriendenconcert weer tot een feest gemaakt hadden, zoals de dames die de hapjes verzorgd hadden en één van de leden die de oorkondes gemaakt had.

Na het concert was het tijd voor de hapjes en een drankjes en kon iedereen terugkijken op een zeer geslaagd concert. 

Meer berichten