Samen aan de slag voor het boren van de eerste paal.
Samen aan de slag voor het boren van de eerste paal.

Officiële start Kenniscentrum met geïntegreerd specialistisch onderwijs

OUD-BEIJERLAND - Voor het nieuwe Kenniscentrum aan de Graaf van Egmondstraat is maandag de eerste paal de grond 'ingedraaid'. Er is geen paal geslagen maar gedraaid om zo min mogelijk trillingen te veroorzaken voor de nabij gelegen woningen en het PTT gebouwtje. ''Voor het onderwijs in de Hoeksche Waard is het een groot moment'', zegt Luc van Heeren, voorzitter College van Bestuur van stichting De Hoeksche School. Het Kenniscentrum is een initiatief van csg De Waard, Gemiva en De Hoeksche School.

Het Kenniscentrum, waar nog een naam voor bedacht moet worden, is bestemd voor alle kinderen die niet binnen het reguliere basisonderwijs passen. Van csg De Waard betreft het school De Ark voor zeer moeilijk lerende leerlingen en de Willem-Alexanderschool voor leerlingen met gedragsproblematiek. Bij de Hoeksche School gaat het om Het Pluspunt voor leerlingen met leer- en gedragsproblematiek, hoogbegaafde kinderen en leerlingen die problemen hebben in het autistisch spectrum en dus een prikkelarme omgeving nodig hebben. Voorts Symfonia, die specialistische opvang biedt voor kinderen van de Gemiva-SVG Groep.

''In Nederland is het nooit eerder vertoond dat al deze kinderen in één gebouw onderwijs wordt aangeboden'', zet Van Heeren uiteen. Samen met Bert Tuk, voorzitter College van Bestuur csg De Waard vormt Van Heeren het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs. Daarbij behoren alle basisscholen in de Hoeksche Waard, uitgezonderd de reformatorische scholen. ''Vanuit de gedachte Passend Onderwijs proberen we voor elk kind een passend onderwijsaanbod te realiseren. Het liefst in een basisschool in het dorp, ook als het kind meer aandacht of uitdagingen nodig heeft. Maar soms kan het zijn dat de school met een kind niet verder kan. Leerkrachten melden dat dan bij het Samenwerkingsverband. Dan wordt met de leerling en de ouders gesproken. Dan kan uiteindelijk het besluit zijn dat het voor de leerling het beste is onderwijs te gaan volgen in een speciale setting.''

Er is daarin heel wat aanbod gerealiseerd, echter alleen in verschillende gebouwen. ''We brengen ons speciaal aanbod nu samen in één gebouw. Voordeel is dat we bijvoorbeeld een hoogbegaafd kind met autistische trekjes dat dus eigenlijk twee soorten onderwijs nodig heeft, binnen het nieuwe gebouw een geïntegreerde oplossing kunnen bieden. Het blijven wel scholen binnen verschillende stichtingen, maar ze werken voor een breed aanbod wel samen in één gebouw. We beconcurreren elkaar daar niet op.''

Het Kenniscentrum is een gebouw met 23 klaslokalen voor zo'n 250 leerlingen. Verwacht wordt dat het Kenniscentrum medio 2021 betrokken kan worden.

Acht jaar overleggen en plannen

De scholen De Ark en Willem-Alexander waren hard aan vernieuwing toe en in zekere mate ook het Pluspunt. Toen besloten werd tot nieuwbouw vonden de schoolbesturen en het gemeentebestuur het verstandig om al het gespecialiseerd onderwijs in één gebouw onder te brengen. Na acht jaar van overleg en plannen maken, is de start nu een feit.

(tekst: Sieka Romeijn-Hedmann)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden