Foto:

Prijsuitreiking Klimaat in je straat

Numansdorp - Groei & Bloei Hoeksche Waard bestaat nu 40 jaar. Als cadeau biedt Groei&Bloei de tentoonstelling "Klimaat in je straat"aan aan de inwoners van de Hoeksche Waard. Door de samenwerking met HWL kon op 3 januari  aan de Veerweg 1 de tentoonstelling geopend worden door wethouder Huibert Steen van onderwijs en de heemraden Johan van Driel en Leo Stehouwer van Waterschap Hollandse Delta.

Dankzij de sponsorbijdrage van de gemeente Hoeksche Waard, Waterschap Hollandse Delta, Rabobank, Intratuin en Groei&Bloei konden de inwoners kennis opdoen over wat ieder zelf kan doen in de eigen omgeving om het klimaat te helpen.

Schoolklassen werden door de educatieve vrijwilligers van het Hoekschewaards Landschap (HWL) begeleid zodat ze veel konden opsteken van hun bezoek.

 In zowel januari als februari hebben in totaal 24 kinderen een prijs gewonnen met hun reactie op de tentoonstelling. Op zondag 23 februari waren de laatste winnaars in het bezoekerscentrum van HWL om een prijs uit te kiezen. Hiermee werd de succesvolle tentoonstelling afgesloten. 

De tentoonstelling zal vanaf maart te zien zijn in Assen. Ook de afdelingen van Groei en Bloei van Rotterdam/Barendrecht en Gorinchem willen de tentoonstelling in hun kring laten zien.

Meer berichten