Ingezonden brief: Armoede in de Hoeksche Waard

'N.a.v. het stuk van Wethouder Huibert Steen in het Kompas waarin hij oproept hem te bellen vanwege de armoede het volgende....

Er is een armoede-rapport opgemaakt over de armoede in de Hoeksche Waard. Wat mij opviel was dat diverse instanties waren geraadpleegd over de armoede in de HW. Ik mis informatie dat men de mensen zelf heeft geïnterviewd. Het rapport zal veel geld hebben gekost, kosten die niet nodig waren omdat veel gegevens al bekend zijn. Weggegooid geld. Eigen ambtenaren hadden dit rapport ook kunnen maken maar kennelijk zijn zij daartoe niet in staat. Hoeveel mensen had je blij kunnen maken met iets extra's op velerlei gebied in plaats van een duur rapport op te laten maken door een externe organisatie?

Uiteindelijk gaat het toch om de mensen die leven in armoede?

Hoe komt het dat er wel OVER deze mensen worden gesproken maar niet MET hen? Jammer en een gemiste kans.

Ik lees 100 armoedemensen in elk dorp. 1400 totaal in de HW. Dat zijn er dus 1400 teveel. Al jaren doen wij niets met die groep, althans te weinig. Een beetje meedenken hoe wij die mensen kunnen helpen is een taboe in HW-ambtenarenland.

Beste Huibert, je kan wel een oproep doen in de krant om jou te bellen maar je bent toch niet zo naïef dat je dat zelf gelooft dat zij ook daadwerkelijk jou gaan bellen?

Mij lijkt het beter eerst de dossiers van deze mensen te bestuderen want die mensen zijn bekend bij jullie toch?

Ga dan in alle nederigheid naar die mensen toe, bel aan en vraag of je binnen mag komen. Neem een bloemetje mee voor hen en/of wat leuks voor de kinderen. Vergeet ook niet wat gezond (eigen HW product) lekkers mee te nemen bij het drinken van koffie/thee. Praat met hen en hoor hun problemen aan. Laat hen praten dan hoor en zie je wat ze nodig hebben. Je hoeft alleen maar te luisteren. Immers, bij voldoende dossierkennis weet je immers al wat ze al of niet hebben aangevraagd. Na voldoende geïnformeerd te zijn kan je de hulp aanbieden die je van hen hoorde of waar je hen opmerkzaam kan maken.

Uit mijn omgeving weet ik dat je alleen op die wijze mensen hulp kan bieden. Mensen schamen zich in- en voor hun armoede. Die gaan echt niet bellen! Mijn ervaring met een aantal gemeenteambtenaren is dat zij het vaak druk hebben met zichzelf om zich te profileren in de nieuwe organisatie. Echt luisteren naar de wensen van de inwoner is moeilijk voor hen want dat hebben zij niet geleerd. Als ik vraag aan een ambtenaar van de afdeling Leefbaarheid wat zij gedaan heeft om de maatschappelijke participatie van €100,-- per jaar te verhogen (is in de afgelopen 5 jaar niet aangepast) dan laat zij het afweten en beantwoordt zij mijn brief niet. Een teamleider BOA die niet alleen met mij durft of wil praten dan alleen in het bijzijn van een boa n.a.v een klacht over mijn vlag. Hij wilde het gesprek "Zuiver" houden. Kennelijk als TEAMLEIDER zelf niet in staat om dat te doen.

Een verkeerskundige die ook met iemand erbij met mij wilt praten en de gemeente "bepaalde" wie er bij aanwezig zou zijn. Pfffff. Als ik met iemand wilde praten in- of extern dan ging ik ALLEEN. Ik was mans genoeg om mijn zaken alleen af te handelen. Na zo'n gesprek had ik soms overleg met anderen vanwege de voortgang.

Vorig jaar had ik een gesprek met 3 vrouwelijke ambtenaren over 1 van mijn voorstellen. 3!!!!! Mijns inziens had dat ook kunnen volstaan met 1 ambtenaar. Maar ja...wie ben ik?

Voorstellen gedaan aan die teamleider om de BOA anders te laten functioneren. Hij zou het meenemen in het overleg maar daarna hoor je niets.

Een ex-teamleidster, thans senior medewerker Leefbaarheid die naar haar leidinggevende gaat (die jonger is dan zij) en klaagt over mij dat zij zich aangevallen voelt door mij. Pff...wat een mentaliteit. Ook niet in staat om dat zelf met mij uit te praten. Bel mij op en communiceer met mij onder vier ogen. Dan heb je ballen! Gemeenteraadsleden die niet reageren, een burgemeester a.i. die niet reageert maar het doorstuurt naar zijn ambtenaren. Ach.....wat is communicatie bij de gemeente HW toch ontzettend moeilijk en moeizaam. Als ik geen antwoord krijg op mijn brieven of mails moet ik er weer zelf achterheen. Kennelijk geen systeem die hierop agendeert.

En van PRO-ACTIEF werken hebben zij helemaal niet gehoord. Nee lekker achterover leunen en wachten wat de mensen eventueel vragen...En vaak past het niet in hun straatje en gaat de vraag in de prullenbak. Ik weet waar ik over praat. Het huidige verkeersbesluit van de Sportlaan te Maasdam, ter hoogte van het gemeentehuis liet geen oversteekplaats toe voor overstekende kinderen van voetbal of mensen van de tennisclub. Via VVN liet ik een verkeerskundig rapport opmaken dat liet zien dat oversteekplaatsen wel tot de mogelijkheden behoorde. Er is tot op heden vanaf oktober 2019 NIETS mee gedaan. En verkeersveiligheid staat toch hoog in het vaandel bij gemeente HW? Ook de wethouder H. van Waveren (verkeer), door mij tot 2 x toe erop gewezen van die optie laat het afweten en laat totaal niets van zich horen. De geluiden om mij heen over een gemeente die meer aan zich zelf denkt dan aan de burger hoor ik steeds vaker.

De nieuwe gemeente HW moest toch klantvriendelijker worden? Ik merk er weinig van. Leuzes die niet worden bewaarheid.

Ik ben 9 maanden bezig geweest voor een gehandicapte senior om een openbaar bankje nabij de Bovenkruier te Puttershoek te verplaatsen. Wat een onzin argumenten hoorde ik aan om dat verzoek niet te doen of te vertragen. Mijn laatste verzoek betreffende dit bankje was om een bloemetje aan verzoekster te geven, vanwege de malheure in die 9 maanden. Daar moest over worden nagedacht. Dat kon nog wel bij die 9 maanden. Uiteindelijk heeft zij een bloemetje gekregen namens de gemeente HW. Ik bedoel maar, MEEDENKEN is zo moeilijk! Ik stuurde boekgegevens door van OMDENKEN aan een teamleidster Dienstbaarheid en klantinformatie. Zij had dat boekje aangeschaft maar had het te druk met de interne organisatie. Dus ja..dan kan je er ook niets van leren toch?

OMDENKEN zou een standaard denken moeten worden van vele HW ambtenaren. Luister naar de wensen van de inwoners van de HW. Daarna proberen om die wensen te realiseren. Ik denk dat er veel kan bij de gemeente maar het gemis is: HET WILLEN! Het zijn vaak koninkrijkjes binnen de gemeente HW en als een inwoner(s)het net even iets beter weet, oeiiii dat doet pijn!

Ik denk dat de nieuwe burgemeester nog een zware kluif krijgt met zijn ambtenaren om zijn ambtenaren op het goede OMDENKEN pad te krijgen.

Dus beste Huibert, probeer je huiswerk overnieuw te doen. Indien je het wenst wil ik met je meegaan op huisbezoek. Gelet op mijn arbeidsverleden heb ik de nodige ervaring opgedaan met huisbezoeken.'

J.F. Zeemeijer BSW (Bachelor of Social Work)

Puttershoek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden