Foto:

Nieuws van SSS: De kantine mag weer open!

Klaaswaal - Nieuws van SSS: 'Minister-president Mark Rutte en minister van VWS, Hugo de Jonge, vertelden in hun persconferentie op 24 juni dat we veel meer versoepelingen kunnen doorvoeren dan verwacht. Tegelijkertijd doen ze wel een oproep aan iedereen om er samen voor te zorgen dat er geen tweede golf komt. Het belangrijkste dat we moeten doen is afstand houden. Dat vraagt discipline en zelfbeheersing.

Opening kantine
Kantines en terrassen mogen per 1 juli a.s.weer open. Dit betekent dat wij op zaterdag 4 juli a.s. om 14.30 uur onze deuren weer openen. Momenteel wordt er nog hard gewerkt aan de schoonmaak van de kantine en daarna moeten de kantine en het terras coronaproef gemaakt worden. Vandaar de keuze voor het opengaan op zaterdag 4 juli in plaats van donderdag 2 juli.

Openingstijden kantine en keuken
- Kantine: vanaf zaterdag 4 juli van 14.30 uur tot 19.00 uur, vanaf donderdag 9 juli vanaf 20.00 uur
- Keuken:zaterdag van 16.00 – 18.00 (beperkte kaart)


Algemene regels
- Bij de ingang de gezondheidscheck doorlezen en gebruik maken van de dispenser.
- Iedereen houdt zich binnen en buiten aan de 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding voeren of tweetallen).
- Iedereen zit binnen en buiten aan een (sta)tafel. Staan is niet toegestaan.
- Zo min mogelijk loopbewegingen.
- Maximaal aantal personen (zonder reservering) in binnenruimte is vastgesteld op 100 (vaste zitplaatsen; exclusief personeel).
- Maximaal aantal personen (zonder reserveren) op het terras is vastgesteld op 250 (vaste zitplaatsen; exclusief personeel).

Er geldt geen maximum aan het aantal personen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, een reservering en een gezondheidscheck vooraf.
Wij passen geen reserveringen toe, dus is ons maximum voor binnen 100 en buiten op het terras 250. Na het indelen van de kantine kan pas vastgesteld worden of er inderdaad 100 personen binnen kunnen.


Looproutes
Looproutes worden aangeven. We gaan via de voordeur naar binnen en via de zijdeur naar buiten.

Bar
- Bestellen en afhalen van eten en drinken doen we aan de bar met één persoon tegelijk en op 1,5 meter afstand.
- Alleen de linkertap is open.
- Aan de bar zijn geen zitplaatsen.
- Graag contactloos betalen.

Toiletten
Beide toiletruimten in de kantine zijn aangewezen als herentoilet. Het damestoilet is in kleedkamer 1. Deze is via de looproute naar buiten te bereiken. Voor het toiletbezoek geldt maximaal één persoon naar binnen.

Wedstrijden
Alle buitensporten zijn weer toegestaan, zowel recreatief als wedstrijdsport. Hierbij geldt geen 1,5 meter afstand. De invulling hiervan vindt op de gebruikelijke wijze plaats.

Afstemming gemeente
De voorwaarden zijn afgestemd met de gemeente en hebben de goedkeuring.

Tot slot
De coronamaatregelen zijn voor ons allen nieuw. We doen ons uiterste best om aan alle voorwaarden te voldoen, maar hebben daarbij ook jullie nodig! Wij hopen dat we er met elkaar een succes van kunnen maken! Wij kijken er naar uit om jullie allen weer te zien!'

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden