Peuters en kleuters spelen samen
Peuters en kleuters spelen samen (Foto: M.Dam)

Peuterspeelzaal al helemaal één binnen OBS De Klinker

Oud-Beijerland - De Klinker is sinds dit (school)jaar verrijkt met een peuterspeelzaal die helemaal geïntegreerd is. Hoewel het door de coronaperikelen een bijzonder eerste halfjaar is geweest, zijn de ervaringen positief. ,,Peuters zeggen: wij mogen ook naar school.’’

Ondanks de lange onderbreking zijn de vier peuters, die pedagogische medewerker Mieke sinds januari van dit jaar onder haar hoede heeft, al helemaal thuis in De Klinker. ,,De groep groeit na de zomervakantie naar zeven kinderen. Dan is de eerste groep bijna vol. Dat is een mooie ontwikkeling. Ouders kiezen er bewust voor om hun kinderen naar een peuterspeelzaal binnen een basisschool te brengen. Vanuit de peutergroep kunnen zij in de toekomst doorstromen naar de groep met kleuters. In de peuterspeelzaal observeer ik de kinderen en kijk hoe zij zich ontwikkelen met hun taal én hun motoriek.’’

Routine

Hoewel de integratie nog maar kortstondig is, is er al duidelijk interactie tussen peuters en kleuters. Dat merken ook de groepsleerkrachten Melanie en Anita van de groepen 1 en 2. ,,Doordat de peuters in hetzelfde gebouw aanwezig zijn en omgaan met de kleuters zien wij al wat er gebeurt. Wij leren de kinderen alvast kennen en de peuters leren op hun beurt ons al kennen. Daardoor is straks de drempel veel minder hoog als zij echt naar de kleuterklas gaan. Zeker ook als de oudere peuters soms al hebben meegedaan met lesjes. Wij hebben daarnaast ook goed contact met Mieke, waardoor we veel informatie kunnen uitwisselen.’’ Mieke knikt instemmend: ,,Binnen de peuterspeelzaal proberen we zoveel mogelijk dezelfde routines als in school te hanteren: samenkomen in de kring, met elkaar fruit eten, gezamenlijk naar buiten. En de thema’s die de kleuters hebben, proberen we ook te volgen. Peuters en kleuters spelen al samen en doen gezamenlijk aan gymnastiek. Die interactie is er al veelvuldig.’’

Warme overdracht

Binnen de peuterspeelzaal wordt gewerkt met het programma Uk & Puk, dat weer aansluit op het lesprogramma bij de groepen 1 en 2. Tijdens de coronacrisis was het nadrukkelijk improviseren, stipt Mieke aan. ,,In totaal heb ik de kindjes twaalf weken niet gezien. De ouders hebben activiteiten doorgestuurd gekregen, zodat ze spelenderwijs met hun kinderen bezig konden zijn. Ook hebben zij een tasje gekregen voor Pasen. Ik heb de kindjes thuis bezocht, maar dat vonden zij wel vreemd. Zij denken dat ik op school woon en slaap, haha. Des te fijner was het dat de kinderen weer naar de peuterspeelzaal mochten komen. Dat voelt voor hen vertrouwd. De peuters zeggen regelmatig: wij mogen ook naar school . Zo beleven zij dat.’’

En binnen die school raken zij steeds vertrouwder naarmate de tijd vordert. Melanie: ,,Als peuters straks doorstromen, is er sprake van een warme overdracht. Dat is heel wat anders dan per post een formulier toegestuurd krijgen dat er nieuwe peuters zullen starten in groep 1. Voor ons is dat een ander en prettige startpunt. En aan het begin van het schooljaar, bij de informatieavond voor ouders, zou Mieke ook haar verhaal kunnen vertellen over de peuterspeelzaal. Dat sluit ook prima aan.’’

De naadloze overgang van peuter naar kleuter past ook haarfijn bij de uitgangspunten van het Integraal Kind Centrum (IKC), dat De Klinker wil zijn. Marloes, die haar diploma voor IKC-directeur heeft gehaald, beklemtoont dat: ,,Door deze situatie ontstaat een doorgaande lijn. De leerstof loopt door, kinderen raken gewend aan de omgeving, routines en waarden van de school. De ontwikkelingen op dat gebied zijn heel positief.’’

(tekst: Arco Bomgaars)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden