De eerste kerk aan de Middelstraat voor de scheuring. Een echte ledeboeriaanse schuurkerk. Inzet: Maartje de Heer, in vol ornaat met boek, klok en spiegel! Symmetrische rust. 

Het kerkgebouw is de eerste kerk aan de Middelstraat voor de scheuring. Een echte ledeboeriaanse schuurkerk.
De eerste kerk aan de Middelstraat voor de scheuring. Een echte ledeboeriaanse schuurkerk. Inzet: Maartje de Heer, in vol ornaat met boek, klok en spiegel! Symmetrische rust. Het kerkgebouw is de eerste kerk aan de Middelstraat voor de scheuring. Een echte ledeboeriaanse schuurkerk. (Foto: )

Herdenkingsboek over 'eenvoudig volk dat wat te vertellen had'

Nieuw-Beijerland - Donderdag 30 juli werd in de Gereformeerde Gemeente in Nieuw-Beijerland 'Zij komen aan,.....' gepresenteerd. Een Herdenkingsboek over 160 jaar Gereformeerde Gemeente en Oud Gereformeerde Gemeente in Nieuw-Beijerland. Het boek geeft een helder beeld van 160 jaar kerkelijk leven van de afgescheiden gemeenten in de Hoeksche Waard.

Nieuw-Beijerland - Het boek is geschreven door Bas Hooghwerff uit Klaaswaal. Hij is een groot kenner van de (lokale) kerkgeschiedenis en schreef daar meerdere boeken over. Ondanks dat hij al heel wat informatie had liggen was het 'een immens karwei'. Hij heeft er 7 jaar aan gewerkt! 'Ik heb archieven onderzocht, stapels kerkbladen doorgenomen, ook van andere gemeenten, en de notulenboeken', vertelt Bas, 'dat is eigenlijk het raamwerk.'

De afgescheiden kerk ontstond in Nieuw-Beijerland in 1859. De Hervormde kerk werd leger en leger omdat mensen er hun geestelijk voedsel niet langer vonden. Zo ontstond een in aanvang kleine ledeboeriaanse gemeente. Hooghwerff: 'Een ernstige cholera-epidemie in 1866 bracht veel mensen weer onder het beslag van Gods Woord en in die periode groeide de jonge gemeente snel. Kwam men eerst in een huis samen, al snel werd een eigen kerk gebouwd aan de Middelstraat, later vervangen door een grotere kerk op dezelfde plek'. Inmiddels kerkt de Gereformeerde Gemeente aan de Dorpsgaard.

Het jaar 1907 is een droevig moment in de geschiedenis. Het voert te ver op de oorzaken in te gaan, maar de gemeente scheurde en er ontstond naast de Gereformeerde Gemeente een Oud Gereformeerde Gemeente. 'Dat gaf grote spanningen aanvankelijk in het dorp', weet Hooghwerff, 'maar later leefde men in goede harmonie met elkaar. Daar is dit boek een bewijs van, het is een gezamenlijke uitgave.' De Oud Gereformeerde Gemeente kwam samen in de Voordoel.

In de klei

Het boek is omvangrijker geworden dan gedacht, zegt kerkenraadslid Arie van der Spek van de Gereformeerde Gemeente. 'Van meet af aan was onze opzet een aantrekkelijk boek te maken, zeker ook voor de jeugd. Daarom staan er heel veel, vaak bijzondere, foto's in. Maar ook afdrukken van oude handschriften en documenten. We noemen het bewust een herdenkingsboek, bedoeld om het genadewerk van de Heere in de geschiedenis niet te vergeten! Het gaat over eenvoudige mensen, met de voeten in de Hoeksche klei bij wijze van spreken. Maar wel mensen die iets te vertellen hebben, ook vandaag nog, en dat in hedendaagse taal geschreven.' De titel van het boek “Zij komen aan…” ziet op hen en is ontleend aan de berijmde Psalm 22:16.

Van der Spek noemt het bijzonder dat het boek door de twee gemeenten uitgegeven wordt. 'De breuk is er helaas, maar we gaan goed met elkaar om. We hebben dezelfde wortels immers.' Het boek bevat drie delen, een gezamenlijke geschiedenis tot 1907, een deel van de Gereformeerde Gemeente en het derde deel gaat over de Oud Gereformeerde Gemeente.

Centrumfunctie

Bas Hooghwerff kent eveneens de valkuil van droge opsommingen en jaartallen. 'Dat hebben we bewust vermeden. Met heel veel mensen zijn gesprekken gevoerd. Het gewone gemeentelid komt aan het woord, hun geestelijk leven komt voor het voetlicht. Dat geeft toch een andere kleur, je leest als het ware de geschiedenis van je voorgeslacht.' Ook de vondst van zakboekjes van predikanten leverde veel input. Het schrijven was voor Hooghwerff om nog een reden bijzonder. 'Mijn eigen voorgeslacht heeft hier banden liggen. Mijn overgrootvader kwam vanuit Strijen naar Nieuw-Beijerland om zijn kinderen in de ledeboeriaanse gemeente te laten dopen. Deze afgescheiden kerk had in het begin echt een centrumfunctie, pas later zijn ook elders gemeenten ontstaan, zoals Oud-Beijerland, Klaaswaal en Goudswaard.' 

Bas noemt de namen van A. Moree en A. IJzerman die veel informatie aandroegen en redactioneel meelazen. Van alle kanten kwamen oude foto's los. 'Er staan er heel veel in', vervolgt Hooghwerff, 'bewust niet te veel groepsfoto's en portretten. Heel aardig vind ik bijvoorbeeld een foto van een ouderling achter het harmonium.'

Het boek telt 425 bladzijden en bevat een schat aan historische informatie over 160 jaar kerkelijk leven in de Hoeksche Waard. Alle kerkleden en doopleden krijgen een boek.

Te bestellen door over te maken: € 39,95 + € 9,- verzendkosten aan NL50 ABNA 0849 1905 25 t.n.v. GG te NB o.v.v. naam en adres. Of af te halen bij fam. A. Nobel, Kreekkant 1e NB, na afspraak 0186-699644 of via aartnobel@kliksafe.nl.

(tekst: Conno Bochoven)

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden