Eigen bord van bewoners als aansporing om werk te maken van beloofde aanpassingen aan de infrastructuur op de Blaaksedijk.
Eigen bord van bewoners als aansporing om werk te maken van beloofde aanpassingen aan de infrastructuur op de Blaaksedijk. (Foto: )

Bewoners Blaaksedijk: 'Na 7 maanden nog geen plan of visie verkeersveiligheid' '

Blaaksedijk - Op de Blaaksedijk/ Mijnsheerenland zijn deze week een paar borden geplaatst die automobilisten wijzen op het matigen van de snelheid. Buurtbewoners hopen dat het een aansporing is voor Waterschap en Gemeente om werk te maken van beloofde aanpassingen aan de infrastructuur. Want het recente dodelijk ongeluk is nog niet vergeten.

Begin dit jaar is er bij de Blaaksedijk een twaalfjarige jongen op weg naar school aangereden en verongelukt. De verkeersveiligheid vormde op die dijk al langer een probleem. De bewoners van de Blaaksedijk waren het wachten zat en zijn in januari dit jaar een petitie gestart die tijdens een raadsvergadering aangeboden werd aan het college. 

Door Constructief Hoeksche Waard is in die vergadering ook een raadsvraag over de verkeersveiligheid in de Hoeksche Waard gesteld. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft de partij benadrukt dat er enkele zeer urgente onveilige verkeerssituaties in de Hoeksche Waard bestaan, die dringend om aandacht vragen en dat hierover met de bewoners goed overlegd moet worden. Inwoners zijn geen experts, maar hebben wel heel goede ideeën, omdat zij de situatie ter plekke als geen ander kennen.

Het overleg tussen de gemeente en de betreffende bewonersgroep is voortvarend van start gegaan. Tot voor kort zag dit overleg er ook hoopvol uit, maar volgens de bewonersgroep is het laatste overleg niet naar tevredenheid verlopen. Het door de wethouder beloofde overleg met het waterschap heeft niet plaatsgevonden. Na zeven maanden liggen er geen concrete plannen of visie. Tijdens dat overleg liepen de emoties bij één van de aanwezigen hoog op. De moeder van de verongelukte jongen hoopt dat niet alles voor niets blijkt te zijn geweest.

Vraag aan het college

Constructief Hoeksche Waard noemt de gang van zaken 'volstrekt onacceptabel' en maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de inwoners. De partij vraagt het college waarom er zo weinig voortgang lijkt te zijn. 'Wachten tot het volgende ongeval is geen optie.

En hoe kan het zijn dat door de herindeling een belangrijk dossier over verkeersveiligheid onder op de stapel is komen te liggen, dat er in de tussentijd een jongen dodelijk verongelukt is, de bewoners vervolgens een petitie aan het college aanbieden om zo snel mogelijk passende maatregelen te nemen, er al 7 maanden overleg met de bewoners is gevoerd, de gemeente afspraken niet nakomt en er nog steeds geen concrete plannen c.q. visie is'?

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden