Ingezonden brief: Meedenken over toekomst eiland

'Nu het gemeente Hoeksche Waard is geworden mag je verwachten dat er een sterkere organisatie en bestuur aanwezig is. Daar was het tenslotte om begonnen. Maar regelmatig komt het voor dat de gemeente Hoeksche Waard een oproep doet om mee te denken over een onderwerp. Nu staat er voor de tweede keer (5 augustus 2020) een oproep in het Kompas om "mee te denken over de toekomst van het eiland". Het gaat alleen over klimaat en duurzaamheid. Net of er geen andere thema's zijn voor de toekomst van de Hoeksche Waard. Ook de plaatselijke overheid wil overdreven scoren op het milieu. Wil wethouder Huibert Steen nu echt oplossingen krijgen of zoekt hij alleen maar draagvlak om nog meer windmolens in de Hoeksche Waard te bouwen en de woningen van het gasnet af te koppelen. Hij wil draagvlak creeëren voor zijn plannen maar hij zet de inwoners van de Hoeksche Waard met de rug tegen de muur en jaagt de mensen de stuipen op het lijf. Want de gemeente streeft ernaar om in 2040 energie-neutraal te zijn. Hoe dat moet en wat dat kost weet hij niet. Het NVDE (Nederlandse Vereniging Duurzame Energie) heeft onderzoek gedaan naar wat mensen denken waar de duurzame energie nu vandaan komt. 17% zegt zonne-energie, werkelijk is dit 1%; 16% zegt windenergie, werkelijk is dit 2%; 12% zegt energie van biomassa, werkelijk is dit 5%. Bij energie van biomassa komt CO2 vrij, zelfs meer dan bij aardgas en steenkool. Dit is slecht voor het klimaat. Nederland denkt dat er nu 45% duurzame elektriciteit wordt opgewekt terwijl dat in werkelijkheid maar 8% is. We staan met deze operatie nog maar aan het begin. Als wethouder Huibert Steen, en niet alleen hij maar dat zal landelijk moeten, zijn doel wil bereiken zal hij naar mijn mening uit een ander vaatje moeten tappen. Er moet een realistisch plan komen als we ernst willen maken met de uitstoot van CO2. We moeten dan denken aan kernenergie. Een kerncentrale welke gebouwd wordt met de allernieuwste technieken geeft heel weinig kernafval. Helaas is er nog geen oplossing voor het kernafval, maar het geeft zoveel voordelen dat we dit sterk in overweging moeten nemen. Als er bijvoorbeeld in de Hoeksche Waard een geschikte locatie is dan zouden we dit moeten accepteren met als voorwaarde dat er geen windmolens meer in de Waard staan.

Het gebruik van waterstof is helaas nog geen algemeen middel. Het wordt toch wel in verschillende sectoren van de industrie gebruikt. Meer onderzoek moet er nog worden gedaan om t.z.t. het aardgas te vervangen. Er is in de wereld voldoende aardgas om voorlopig geen termijnen te stellen. Laten we de techniek de tijd gunnen om iets dergelijks te realiseren. Als we dat in Nederland voor elkaar krijgen hebben we hier heel veel bereikt. Het grote voordeel is dat we ons met dure energie niet uit de markt prijzen en een leefbaar landschap hebben gecreëerd.

Ook voor het klimaat wil wethouder Huibert Steen het nodige doen. Zo wil hij dat de Hoeksche Waard voor 2050 een hoogwaardig gebied is. Wat deze woorden inhouden komt in dit artikel geheel niet uit de verf. Ook voor dit onderdeel zal veel landelijk geregeld moeten worden. De bloeiende randen langs de landbouwgronden zijn er al jaren, oude koek maar wel nuttig.

Met 9000 zonnepanelen kan je geen 800 huishoudens van elektriciteit voorzien. Er is in de winter meer elektriciteit nodig en dan is er net weinig zon. Ook in dit artikel staan weer feiten welke niet waargemaakt kunnen worden. De gemeente heeft kleurrijke laptoptassen laten maken. Wat ze kosten is niet belangrijk want het is van recyclebaar materiaal en wij betalen. Straks moet hij er nog een "Annie" bij hebben om z'n tassie vast te houden. 

De laatste tijd worden er op alle open plekken bomen geplant. Voor het klimaat is dit prima maar voor de trauma helikopter niet. Er zijn niet genoeg open plaatsen waar de helikopter kan landen. De gemeente moet dit met de hulpverleners regelen. 

Even een ander thema: Zou het een goed idee zijn om in de Hoeksche Waard een theater te realiseren. HW Wonen kan hier een grote rol in spelen want zij zijn zo langzamerhand de enige die in de Hoeksche Waard nog wat ontwikkelen/realiseren.' 

G. van der Gaag, Puttershoek

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden