Burgerpeiling Herindeling Hoeksche Waard

  Ingezonden

"De gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen en Korendijk hebben een burgerpeiling gehouden met als uitkomst 1/3 voor en 2/3 tegen een herindeling. De opkomst van de kiezers was met iets meer dan 80,7%-83,1% hoog. De gemeenteraden van Oud-Beijerland (unamiem) en Strijen met uitzondering van Strijens Belang zijn voor herindeling.

De uitslag in de drie tegen gemeenten wordt mijns inziens ingegeven door een tweetal aspecten: de zorg voor vergroting van de afstand tussen inwoners en gemeente bij herindeling en antipathie richting Oud-Beijerland (mag het niet voor het zeggen krijgen en géén gemeentehuis in Oud-Beijerland). Het eerste aspect wordt mijns inziens bepaald door met één oog te kijken. Immers wij zijn allemaal eilandbewoners waar de huidige gemeentegrenzen geen rol meer spelen. En met betrekking tot het tweede aspect is het belang van Oud-Beijerland in het geheel door arbeidsplaatsen, onderwijs, detailhandel, openbaar vervoer en zorgvoorzieningen niet weg te poetsen. Er is hier gewoon sprake van afgunst dan wel jaloezie. Er is ooit een minister geweest die zei dat we er wel allemaal onze boodschappen gaan doen. Hou is op met dat gezeur! Getalsmatig kan Oud-Beijerland het in de nieuwe gemeente echter niet voor het zeggen krijgen. De gemeenteraad van de nieuwe gemeente zal bepalen wat er moet gebeuren. En ook bij een groter geheel blijft de gemeente voor de inwoners de meest nabije overheid!

Eén professioneel gemeentebestuur is van eminent belang om in verscheidenheid en op uitstekende wijze met elkaar samen te werken met alle (verbonden) partijen. De kansen voor de economie en het versterken van de leefbaarheid op het eiland, kunnen dan adequaat worden opgepakt. De bestuurlijke drukte van vijf gemeenten en de inefficiënties die daarbij horen, zijn dan gelukkig voltooid verleden tijd. De Hoeksche Waard is en blijft een eiland maar is onderdeel van een groter geheel. Hierbij valt te denken aan de Rotterdam-Brabant-Antwerpen corridor waarbij de belangen van de havens van Rotterdam en Antwerpen essentieel zijn.

De halsstarrigheid waarmee de 'samenwerkers' spreken van een ondemocratisch gebeuren is volkomen misplaatst. In een democratie geldt een meerderheid van stemmen. De gemeenteraden en Provinciale Staten zijn door de burgers gekozen! 51 raadsleden zijn voor een herindeling en 32 raadsleden tegen. 23 fractievoorzitters zijn voor een herindeling en 11 tegen. De Provincie heeft de Arhi-regels gevolgd en als dat niet het geval zou zijn heeft met name de CvdK zich gediskwalificeerd.

De Minister van BiZa brengt nu advies uit aan de Ministerraad. Gelet op het besluit van Provinciale Staten, het nieuw te vormen kabinet Rutte-3, de nieuwe Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de politieke krachtsverhoudingen zal een meerderheid voor herindeling stemmen. De burgerpeilingen zijn geen onderdeel van een wettelijke regeling of vereist bestuurlijk proces en zullen voor kennisgeving worden aangenomen. De boze burgers en populisten hebben dan definitief het nakijken."

Johan Bentum, Oud-Beijerland

Meer berichten