De leerlingen presenteerden hun ideeën.
De leerlingen presenteerden hun ideeën. Privé

Leerlingen ‘De Willem’ weten hoe ze de wereld duurzamer kunnen maken

Algemeen 336 keer gelezen

Oud-Beijerland - Op verzoek van de gemeente Hoeksche Waard, de Regionale Afvalstoffendienst (RAD HW B.V.) en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) hebben leerlingen van CSG Willem van Oranje in Oud-Beijerland zich drie maanden verdiept in klimaat- en duurzaamheidszaken. De opdrachtgevers werkten mee aan het gastlesproject ‘Scholen voor Duurzaamheid’ van de Stichting Milieu Dichterbij (SMD). Lily Venema begeleidde namens de SMD drie vwo-5-klassen. Met verve presenteerden de jongeren op 11 mei hun ideeën en oplossingen met betrekking tot circulaire economie, afval verminderen op school, energietransitie, klimaatadaptatie en een duurzaam gemeentehuis aan wethouder Huibert Steen en diverse beleidsmedewerkers.

Ook René Huisman, directeur van de RAD HW B.V., was aanwezig om de ideeën van de leerlingen te horen. In de zaal zaten nog zo’n 70 ouders apetrots te wezen op de prestaties van hun kroost. Ouders vertelden dat ze tijdens het project diepgaande gesprekken hadden met hun kinderen over duurzaamheid en klimaat, onderwerpen die normaal thuis niet snel ter sprake komen.

De groep Circulair had nagedacht over de kledingindustrie. De presentatoren Anouk en Emy vertelden dat er voor de productie van 1 t-shirt wel 2.700 liter zoet water nodig is. Dit is evenveel als het drinkwater dat een mens in 2,5 jaar nodig heeft. Ook is er veel vervuiling van water door de verf en de microplastics en stoot de textielindustrie meer broeikasgassen uit dan de wereldwijde scheeps- en luchtvaart. De groep heeft het Instagram-account ‘kledingvoordetoekomst’ gemaakt waar alles te lezen is over hergebruik van textiel. Op dit account staat ook een foto van de wethouder in zijn circulaire pak. Dit pak is gemaakt van 3 oude pakken. De houten klompen van de wethouder maakten zijn duurzame outfit compleet.
Het opknappen van de twee bestaande gemeentehuizen zagen Isabel en Marieke en de groep niet zitten; te duur en de daken zouden de druk van meer zonnepanelen niet aankunnen. Wel zagen zij een duurzaam gebouw voor zich, centraal gelegen in de Hoeksche Waard, met goede busverbindingen, gemaakt van gerecyclede plastic bouwstenen, met een sedumdak en -wanden, warmtepomp en waterdoorlatende bodembedekking.

De groep van het programmaplan Duurzaamheid vindt dat het stroomnet in de Hoeksche Waard snel op orde moet komen om de hoeveelheid schoon opgewekte energie te transporteren. De presentatoren Dion en Rutger vinden dat er opslag moet komen voor energie in de vorm van batterijen en waterstof. Nieuwe milieuwijken met bijzonder goed geïsoleerde woningen, zonder gasaansluiting en met zonnepanelen, zouden meer mensen moeten inspireren tot verduurzaming van hun huizen. Zonnepanelen op slimme locaties, zoals op lantarenpalen en langs de snelweg en de dijken, kunnen helpen om CO2-neutraal te worden. Maak het fietsen aantrekkelijker en ontmoedig het gebruik van de auto is hun advies voor een duurzame Hoeksche Waard.

Lois en Lisa presenteerden het plan om de school rest-afvalvrij en te maken en afval beter te scheiden. Opmerkelijk was hun idee voor een donatiebox voor kleine petflesjes, die later ingeleverd kunnen worden bij een supermarkt en waarbij de opbrengst bestemd is voor een goed doel.
Carlijn en Pauline legden het verschil uit tussen klimaatadaptatie en mitigatie; adaptatie is de mate van aanpassing op klimaatverandering en mitigatie is het voorkomen van opwarming van de aarde. Enthousiast presenteerden zij hun oplossingen en slogans ‘Sta paraat voor het opwarmende klimaat‘ en ‘Blij met de bij’. Door de inspanningen van deze groep staat de Hoeksche Waard op plek 5 in de Nederlandse competitie Tegelwippen. De groep pleit voor schoner, meer en beter openbaar vervoer. Dit is goed voor het milieu en zorgt ervoor dat jongeren langer in de Hoeksche Waard blijven.

De aanwezige beleidsmedewerkers en de schoolleiding waren zeer te spreken over de oplossingen van de jongelui. Daar zaten adviezen bij, die zeker nader bekeken moeten worden. Ook de school heeft het voornemen om de ideeën van de leerlingen mee te nemen in een nieuw afvalplan voor ‘De Willem’.

Lily Venema, die het project namens de SMD begeleidde, was blij met de kwaliteit van de presentaties en het enthousiasme waarmee de leerlingen aan het project gewerkt hebben. ,,Binnenkort start dit project ook op het Hoeksch Lyceum en dan hebben we opnieuw een generatie slimme jongeren afgeleverd, die snapt dat er wat moet gebeuren om de wereld duurzamer te maken.’’

Uit de krant