Directeur Jan-Willem Hoogeweegen heeft de thuishulporganisatie enkele jaren geleden opgericht.
Directeur Jan-Willem Hoogeweegen heeft de thuishulporganisatie enkele jaren geleden opgericht. Privé

A&A Thuishulp biedt ondersteuning met een persoonlijke klik

Algemeen 1.059 keer gelezen

Hoeksche Waard - Op de Zuid-Hollandse Eilanden is A&A Thuishulp een begrip. De organisatie werkt nauw samen met zorgkantoren, de gemeenten Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee, zorgprofessionals en mantelzorgers, zodat zoveel mogelijk ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarbij staat persoonlijke aandacht centraal.

Directeur Jan-Willem Hoogeweegen heeft de thuishulporganisatie enkele jaren geleden opgericht. Hij vertelt: “Destijds hadden mijn ouders hulp nodig. Ik merkte dat het fijn voor hen was als ze iemand hadden, waar ze een persoonlijke klik mee hadden. Dat was lastig te vinden. Vanuit die motivatie heb ik A&A Thuishulp opgericht. Een goede match tussen onze medewerkers en de cliënt is een belangrijk kenmerk van onze werkwijze.” A&A Thuishulp neemt alle tijd en geeft oprechte aandacht aan cliënten.

WMO indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
Mensen die hulp thuis nodig hebben, kunnen bij de gemeente een WMO indicatie aanvragen, bijvoorbeeld voor Individuele Begeleiding en Huishoudelijke ondersteuning. Jan-Willem: “Onze cliënten krijgen een vaste dienstverlener, die op afgesproken dagen en tijden bij hen is. Dat geeft de cliënt zekerheid en houvast. Het bezoek van de thuishulp wordt iets om naar uit te kijken. Onze medewerkers hebben ook een signalerende rol. Omdat ze regelmatig en intensief contact hebben met de cliënt, kunnen ze eventuele veranderingen in gezondheid of welzijn tijdig bespeuren. Daarom is er ook contact met familieleden en mantelzorgers.”

WLZ indicatie (Wet Langdurige Zorg)
Deze indicatie wordt vastgesteld door het CiZ, Centrum indicatiestelling Zorg. Dit gebeurt veelal op voorspraak van een arts of wijkverpleegkundige. Bijvoorbeeld bij mensen die lijden aan fysieke belemmeringen, (beginnende) dementie, Parkinson, MS, of niet aangeboren hersenletsel. Ook A&A Thuishulp kan een WLZ-indicatie voor cliënten aanvragen. Vaak komt er dan al binnen 7 werkdagen een indicatie vanuit het CiZ. Jan-Willem vertelt: “Wij bieden individuele begeleiding en huishoudelijke ondersteuning bij cliënten met een WLZ indicatie. Doordat we een contract hebben met CZ Zorgkantoor, kunnen we deze cliënten helpen met een vaste begeleider. Een voordeel is dat A&A Thuishulp zowel contracten heeft met gemeenten als met CZ Zorgkantoor, zodat bij de overgang van een WMO financiering naar een WLZ financiering de cliënt dezelfde individuele begeleider houdt. Belangrijk is ook hier, dat deze qua persoonlijkheid past bij de cliënt, waardoor er een vertrouwensband ontstaat. Eenzaamheid is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Wij stimuleren sociale redzaamheid en kijken naar mogelijkheden om het sociale netwerk van de cliënt te vergroten. Onze begeleiders stimuleren ook fysieke activiteiten, zoals het zelf zo actief mogelijk blijven in het doen van het huishouden, het doen van voorgeschreven oefeningen van de fysiotherapeut, of door samen regelmatig een wandelingetje te maken. Ze letten erop, dat de cliënt voldoende drinkt en gezond eet. We brengen weer structuur in de dag. Voor het gebruik van medicijnen kunnen we een Medido medicijndispenser plaatsen en bijvullen, zodat de cliënt op het juiste moment het juiste medicijn kan innemen.”

Samenwerking met andere zorgverleners
De medewerkers van A&A Thuishulp verrichten geen medische handelingen, zoals het geven van injecties of wondverzorging. Die zijn voorbehouden aan verzorgenden en wijkverpleegkundigen. Met deze professionals wordt nauw samengewerkt via rapportages en contactmomenten. Cliënten met een WLZ-indicatie hebben een ondersteuningsplan op basis van de situatie en de behoefte van de cliënt. In dit plan staan specifieke doelen beschreven, waar aandacht voor moet zijn in de zorg en de begeleiding. De veiligheid van de cliënt en het signaleren van terugval zijn belangrijke aandachtspunten voor de individuele begeleiders van A&A Thuishulp. Hierover rapporteren ze ook aan de betrokken zorgprofessionals en mantelzorgers.

Medewerkers
De medewerkers van A&A Thuishulp zijn sociaal vaardig, hebben geduld en zijn flexibel. Ze zijn vooraf gescreend en hebben een verklaring omtrent het gedrag. Om de deskundigheid van de medewerkers te bevorderen biedt A&A Thuishulp trainingen aan en wordt de begeleiding optimaal afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De dienstverleners bij A&A Thuishulp hebben plezier in hun werk. Ze hebben goed contact met hun regio-coördinator en kunnen daarmee ook direct de situatie en signalen bij hun cliënten bespreken.

Uit de krant