Het team Verwijshulp Hoeksche Waard, links boven Henk de Vos, rechts boven Trix van Os.
Het team Verwijshulp Hoeksche Waard, links boven Henk de Vos, rechts boven Trix van Os.

Verwijshulp Hoeksche Waard, 1 telefoonnummer voor alle verwijzers

Algemeen 507 keer gelezen

 Hoeksche Waard - Met Verwijshulp Hoeksche Waard kunnen verwijzers zoals huisartsen, transferverpleegkundigen, klantmanagers Wmo voortaan op één centraal punt terecht om voor een cliënt een plek te vinden voor kortdurend verblijf in de Hoeksche Waard. De zorgbemiddelaars van Alerimus, Zorgwaard en Heemzicht weten welke, voor de cliënt passende plek beschikbaar is in de Hoeksche Waard. Verwijzers kunnen Verwijshulp Hoeksche Waard maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur bereiken op nummer 085 - 000 46 99. De Verwijshulp gaat donderdag 29 september van start. 

‘Het vinden van een tijdelijke plek in de Hoeksche Waard voor opvang van patiënten met verschillende soorten problemen maar waarbij terugkeer naar huis het uitgangspunt is, was de laatste jaren een enorme uitdaging’, zegt de Zuid-Beijerlandse huisarts en voorzitter van de Zorggroep Hoeksche Waard, Henk de Vos. ‘Dat zorgde nogal eens voor veel stress, zeker als een acute zorgvraag zich op vrijdagmiddag voordeed. Zie maar eens een passende plek te vinden. Als we nu zo’n plek zoeken, kunnen we bellen naar Verwijshulp Hoeksche Waard. Zij hebben het overzicht. We hoeven dus niet langer allerlei zorgaanbieders te benaderen tot er een plek gevonden is, maar horen direct wat er beschikbaar is. De patiënt is sneller en beter geholpen, omdat er gekeken wordt naar waar die het best geholpen wordt. En ons scheelt het veel (kostbare) tijd. Tijdwinst dus, ik ben blij met dit initiatief!’ 

De efficiency kon duidelijk beter, benadrukt ook Trix van Os (directeur-bestuurder Alerimus): ‘Met Verwijshulp is er nu één centraal aanmeldpunt en loket. Huisartsen, ziekenhuizen en klantmanagers Wmo van de gemeente (verwijzers) krijgen steeds meer cliënten met een tijdelijke opnamevraag, ook omdat mensen langer thuis wonen. Het kost de verwijzers veel tijd om een plek te vinden voor tijdelijke opname. Dit signaal bereikte het programma Thuis in de Kern. We hebben de krachten gebundeld om samen tot een oplossing te komen. Verwijshulp Hoeksche Waard is een mooi resultaat van onze samenwerking binnen het programma Thuis in de Kern en met de gemeente.’

Speuren en puzzelen

De speciaal opgeleide zorgbemiddelaars zijn er via Verwijshulp HW voor alle vormen van kortdurend verblijf, waarbij terugkeer naar huis voor de cliënt het uitgangspunt is. Zij weten hoe de beschikbare capaciteit bij de verschillende zorgaanbieders in de Hoeksche Waard ligt. ‘De bezettingsgraad gaat vaak met pieken en dalen’, licht één van de zorgbemiddelaars toe, ‘als we een aanvraag voor opvang krijgen kijken we in samenspraak met de verwijzer welke zorg er nodig is en op welke beschikbare plek die geboden kan worden. Niet elke beschikbare plek is geschikt voor iedere cliënt. Maar ook in noodgevallen zullen we een oplossing moeten zien te vinden, bij voorkeur in de Hoeksche Waard. Daarvoor moeten we de expertise hebben om in te kunnen schatten welke patiënt waar geplaatst kan worden. Ons vak is vooral goed kunnen speuren en puzzelen.’

Er is tevens oog voor tijdelijke opvang met logeerplekken, bedoeld om de mantelzorger in de thuissituatie tijdelijk te ontlasten. ‘Van Os: ‘Voor hem of haar moet het namelijk wel vol te houden zijn, opname van iemand een paar dagen geeft hen de mogelijkheid bij te tanken.’ ‘We staan er geregeld van te kijken hoeveel werk een mantelzorger verzet’, valt een zorgbemiddelaar bij, ‘dat kan heel intensief zijn en dat vaak op hoge leeftijd.’ 

De Verwijshulp is een mooie stap, vindt Trix van Os, maar ze wijst er op dat de ontwikkelingen sneller gaan dan de financiering. ‘Daarover moeten we in overleg met gemeente en overheid. Het moet wel kostendekkend zijn. Een andere tendens is te kijken of we de mantelzorg dichtbij de cliënt kunnen houden. Zo kan ook diens sociale netwerk in stand blijven als er opvang in de buurt van thuis mogelijk is. Het vergt een andere manier van denken.’ 

Meer informatie

Verwijzers kunnen voor meer informatie, bijvoorbeeld over het aanmelden van cliënten kijken op www.verwijshulphw.nl. Ook kunnen zij mailen naar contact@verwijshulphw.nl of bellen naar 085 - 000 46 99. 

(tekst: Conno Bochoven)

Uit de krant

Uit de krant