Theresia Kranendonk zal als vocaliste aanwezig zijn bij de eerstvolgende editie van 's-Gravendeel Zingt.
Theresia Kranendonk zal als vocaliste aanwezig zijn bij de eerstvolgende editie van 's-Gravendeel Zingt. Arie Pieters

Nieuwe interkerkelijke activiteit: ’s-Gravendeel Zingt

Algemeen 271 keer gelezen

‘s-Gravendeel - Mede naar aanleiding van de goede samenwerking tijdens de coronacrisis hebben de gezamenlijke, dagelijks besturen van de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK), de Gereformeerde Kerk (GK) en de Hervormde Gemeente (HG) in ’s-Gravendeel nagedacht over andere manieren om hun verbondenheid verder gestalte te geven.

Door Arie Pieters

Dit heeft geresulteerd in een nieuwe interkerkelijke activiteit, namelijk ’s-Gravendeel Zingt; een ’s-Gravendeelse variant op Nederland Zingt (het bekende EO-programma). Jan Kranendink geeft namens de samenwerkende kerken een toelichting: ‘s-Gravendeel Zingt heeft als doel om samen onze God te eren met liederen en gebeden. En ook om de onderlinge band als christenen uit hetzelfde dorp (of dezelfde regio) te versterken, als getuigenis naar het dorp toe. ’s-Gravendeel Zingt zal voorlopig 1 maal per kwartaal worden gehouden. De beoogde doelgroepen van ’s-Gravendeel Zingt zijn naast de leden van de organiserende drie kerken ook leden van andere kerken, zodat zoveel mogelijk christenen uit ’s-Gravendeel (en omstreken) samenkomen om onze goede God te aanbidden. ’s-Gravendeel Zingt zal worden gehouden op zondagavond van 19:30 tot circa 20:15/20:30 met ruimte voor ontmoeting na afloop. De locatie zal afwisselend in één van de drie kerkgebouwen zijn: Elke keer dus in een andere gastkerk.’

’s-Gravendeel Zingt moet volgens de organisatoren niet beschouwd worden als een officiële (zang)dienst, maar meer als een bijzondere viering/samenkomst, los van de reguliere erediensten. Een aantal zaken ontbreken namelijk, zoals een ambtelijke vertegenwoordiging, een officiële voorganger en een woordverkondiging. Er is alleen (samen) zang, aangevuld met enkele gebeden, lezingen en verbindende teksten door één of meer gemeenteleden.

Kranendonk licht toe: ‘Qua bandbreedte van het liedmateriaal zal het format van ’s-Gravendeel Zingt vergelijkbaar zijn met Nederland Zingt, namelijk een combinatie van oudere en nieuwere liederen en begeleidingsvormen. Zowel Psalmen, Gezangen en Johannes de Heer-liederen, als liederen uit bundels zoals Hemelhoog en Opwekking of van Sela en PsalmProject. Dit alles onder begeleiding van een combo en/of praiseband en orgel. Wat betreft ‘zingbaarheid’ en bekendheid streven we dus naar een dwarsdoorsnede van het liedmateriaal dat gebruikelijk is in de kerkdiensten van CGK, GK en HG. De bedoeling is dat de liederenkeuze bij ’s-Gravendeel Zingt herkenbaar is en verbindend werkt. We hopen dat veel mensen gaan deelnemen aan ’s-Gravendeel Zingt en dat deze interkerkelijke activiteit een begrip wordt in ’s-Gravendeel, tot eer van God en ter versterking van onze eenheid en ons getuigenis.

Op zondagavond 22 mei zal de volgende editie plaatsvinden in het Hervormde kerkgebouw om 19:30, onder begeleiding van Theresia Kranendonk (zang), Jan van Drunen (hammond), Rens van Rossum (piano), Arno Suiker (bas) en Johan Griffioen (drums). Iedereen is van harte welkom om mee te zingen.

Uit de krant

Uit de krant